HACCP

Våra utbildade hygien- och vattentekniker har kompetensen att ta ett övergripande ansvar så att din verksamhet lever upp till myndigheternas krav och branschens normer.

Vi erbjuder två program: Dricksvattenhantering och vistelse i vattenverk. 

Vi skräddarsyr ett paket som passar din verksamhet och dina behov från verkligheten. Ingen annan kan erbjuda en sådan utbildning från verkligheten inom VA branschen som vi på Vattenstruktur AB.